KOMPLEMENTÄR MEDICIN

Utbilda dig för framtiden

Komplementärmedicinen omfattar hundratals olika behandlingstekniker som syftar till att hjälpa oss att må och fungera bättre. Med dessa tekniker kan den kroppsliga och mentala balansen stärkas på ett naturligt sätt. Komplementärmedicinska behandlingar arbetar med en helhetssyn på människan och utgår ifrån den mänskliga organismens förmåga att läka sig själv. Komplementärmedicinen strävar efter att varsamt återskapa optimal hälsa så att personen själv får makt över sitt liv och välmående.


När du vill arbeta med människors hälsa och välmående kan du hitta just din utbildare hos oss. Inom SFKM finns många olika skolor som utbildar inom komplementär medicin. Vi representerar tillsammans över 30 yrkesterapier som är godkända inom branschrådet BKM . Utöver detta finns även kortkurser och kompletterande utbildningar.

> Till skolorna