NYHETER
SFKM marknadsför dig och är Hälsopartner för anställda  i Västra Götalandsregionen

Under hela året kommer vi att marknadsföra SFKM:s terapeutregister mot anställda i Västra Götalandsregionen. Detta sker i Aktivitetskatalogen som innehåller friskvårdserbjudanden för regionanställda.
Eftersom förbundet inte kan ge några generella erbjudanden till de anställda så är det viktigt att du som finns i regionen och vill göra det går in i terapeutregistret och uppdaterar din information där.
Ange då under "Verksamhetsbeskrivning"  att du har ett erbjudande till anställda i VGR. Till exempel en rabattsats eller liknande.
Vi deltar också på ett antal friskvårdsmässor i regionen. Målsättningen är att t informera om förbundets arbete, kvalitetssäkring samt att marknadsföra terapeutregistret.
Så gå redan idag in och uppdatera din information i registret och lägg gärna till ett erbjudande riktat mot anställda i Västra Götalandsregionen (detta givetvis endast om du är geografiskt placerad i regionen)
Sjukvårdspersonal är i stort behov av friskvård i form av olika terapeutiska behandlingar: Om detta slår väl ut så kommer SFKM att göra liknande insatser i andra regioner.


(2017-02-16)

Samarbetet mellan SFKM och Småföretagarnas riksförbund

Nu stärker vi samarbetet ytterligare och kan driva frågan om momsbefrielse rakt in på politikernivå.
Tack vare den tyngd storleken på vår samarbetspartner ger kan vi driva våra intressefrågor på ett helt nytt sätt, med deras kontaktnät både internt och utåt blir vår röst hörd.
SFKM vill driva momsfrågan eftersom det skulle göra tillgängligheten bättre för våra kunder och lönsamheten bättre för våra medlemmar.
Våra Nordiska grannländer har momsbefrielse när man läst en basmedicinsk nivå på 20 poäng vilket ger en trygghet för kund och en morot att öka kunskapsnivån för terapeuterna.

(2016-11-01)

SFKM ÅRSMÖTE 2017

Lördag 25 februari, kl 13 - ca 17.
TR-huset, Storgatan 3 i Göteborg.
Alla SFKM medlemmar hälsas varmt välkomna.
Sista anmälningsdatum 8 februari Anmäl ditt deltagande här!