ANSÖKAN OM MEDLEMSKAP FÖR TERAPEUTER

Ansökan om elevmedlemskap måste skickas via post och skrivas under av skolan man utbildas på. Skolan måste vara en SFKM-medlemskola.

Personuppgifter

Förnamn

Efternamn

Personnummer

E-post

Bostadsadress

Postnummer och ort

Landskap

Telefon

Mobil

Genomförda eller pågående komplementärmedicinska och skolmedicinska utbildningar

Utbildning

Skola

UtbildningsperiodBifoga kopior på dina utbildningsbevis. Filerna får max vara 5 MB.

Ansökan om försäkring - Företagsuppgifter

Företagsnamn

Kontaktperson

Praktikadress

Postnummer och ort

Landskap

Org. nr.

Telefon, företag

Telefon, privat

Mobil

E-post

Hemsida

Som medlem kan du teckna förmånliga försäkringar.
Kryssa i de du önskar teckna.

Behandlingsskade- och ansvarsförsäkring

Tilläggsförsäkring 1: Praktikförsäkring

Tilläggsförsäkring 2: Akupunkturförsäkring

Sjukavbrottsförsäkring (kräver särskild ansökan). Jag vill bli kontaktad av Adekvat Försäkring ang. denna försäkring.


Betalningsupplägg
Helt kalenderår

Halvt kalenderår (Går ej på elevmedlemskap)


Hur kom du i kontakt med SFKM?
Genom hemsidan

Annons

Genom rekommendation

Annat