Medlemskap för terapeuter

Tillsammans blir vi starkare

SFKM ger dig ökade möjligheter att utvecklas inom hälsa och komplementärmedicinska terapier. Många terapeuter arbetar själva i sina verksamhet, vi erbjuder gemenskap med andra komplementärmedicinare samt pigg och kunnig medlemsservice.


Som medlem i får du tillgång till bland annat detta:
• Du blir medlem i Sveriges näst största ideella branschförbund. SFKM arbetar aktivt för att förbättra din situation som terapeut. Vi erbjuder dig som medlem förmånliga avtal och ekonomiska möjligheter till fortbildning genom vår stipendiefond.
• Gemenskap med komplementärmedicinska terapeuter.
• Medlemsbevis som bekräftar din godkända utbildning.
• Medlemsservice från kansliet.
• Förmånliga terapeutförsäkringar.
• Tillgång till SFKM’s logotype i din egen marknadsföring.
• Delta på våra träffar och årsmöten.
• Bli sökbar i terapeutregistret på vår hemsida sfkm.org
• Förmånliga inköp av produkter.
• Läsa upp dina kunskaper inom anatomi och fysiologi på distans genom kursen TBM.
• Du får möjlighet att söka ekonomiskt bidrag till fortbildning ur SFKM stipendie fond.
• Du kan certifierieras genom Branschrådet Komplementär Medicin och bli en ”Av BKM Certifierad Terapeut”.

För att kunna söka medlemskap behöver du ha en yrkesutbildning inom komplementärmedicin omfattande minst 250 studietimmar varav grundoch terapispecifik utbildning i anatomi och fysiologi motsvarande 75 studietimmar. Du kan ha läst din yrkesutbildning i en av SFKM´s medlemsskolor eller på annan skola med motsvarande nivå som då skall styrkas vid din ansökan.
Varmt välkommen till SFKM!

> Ladda ner medlemsansökan här (pdf)
(postas tillsammans med kopior på dina utbildningsbevis)

> Ladda ner ansökan om autogiro här (pdf)
(Du kan betala via autogiro som kan väljas på helt eller halvt kalenderår.)

> Gör din ansökan direkt här
(du måste kunna bifoga kopior på dina utbildningsbevis digitalt)

Medlemskap inklusive ansvars- och behandlingsskadeförsäkring.

I ditt medlemskap ingår alltid ansvars- och behandlingsskadeförsäkring. Vad den omfattar kan du läsa i broschyrerna som du laddar hem nedan. Viktigt att komma ihåg är att:
Medlemskap löper alltid på kalenderår, dvs från den 1 januari till den 31 december (oavsett om du väljer att betala helår- eller halvårsvis).
Om du blir medlem under den perioden så betalar du för den tid som kvarstår fram till årsskiftet.
Uppsägning av medlemskap ska ske senast den 1 december annars förlängs det automatiskt med ett år.

Våra medlemsavgifter

Fullvärdiga medlemmar kan välja att betala sin årsavgift på två sätt:
Helår: 2375 kr (Varav medlemsavgift 150 kr, serviceavgift 1100 kr, moms 275 kr och försäkring 850 kr).
Halvårsvis: 1400 kr (Varav medlemsavgift 50 kr, serviceavgift 640 kr, moms 160 kr och försäkring 550 kr).

Elevmedlemskap, kontakta oss om du studerar och vill bli elevmedlem.

Medlemskap utan försäkring (tex om din arbetsgivare eller skola omfattas av annan försäkringslösning).

Helår: 1475 kr (Varav medlemsavgift 100 kr, serviceavgift 1100 kr, moms 275 kr).
Halvår: 850 kr (Varav medlemsavgift 50 kr, serviceavgift 640 kr, moms 160 kr).

För dig som är skola

Skolmedlemskap: 3350 kr (Varav medlemsavgift 100 kr, serviceavgift 2600 kr,
moms 650 kr).
Elevmedlemskap, gruppanslutning av hel klass: 675 kr per elev (Varav medlemsavgift 50 kr, serviceavgift
500 kr, moms 125 kr).

Tilläggsförsäkringar (kan tecknas om man har SFKM behandlingsskade-/ansvarsförsäkring)

Praktikförsäkring, helår: 950 kr, halvår: 575 kr.
Akupunkturförsäkring helår: 650 kr (kan ej tecknas av elever).
För sjukavbrottsförsäkring kontakta vårt ombud Adekvat Försäkringar för
priser, tel 0470-70 40 50


Medlemsförsäkring

Coachförsäkring

Företagsförsäkring

Tilläggsförsäkringar